Forfedre av JAN SÆTNAN HALVOR LARSEN STAVSET
f:1649
LARS HALVORSEN STAVSET
d: 1718
Ukjent
PEDER LARSEN VIKTIL (SØNDRE)
d: 1771
Ukjent
MAREN ARNTSDTR. ???
Ukjent
LARS PEDERSEN VIKTIL (SØNDRE)
f:1741
Ukjent
Ukjent
Ukjent
BERET ANDERSDTR. ???
Ukjent
Ukjent
Ukjent